De Taal Specialisten
Samen taalbarrières doorbreken

alfabetisering

Z

Alfabetisering

 • Alfabetisering in het Nederlands als tweede taal
 • Duur van de cursus: +/- 12 maanden, 3 maal per week les.
 • Niveaubepaling: U krijgt eerst een instaptoets.
 • Kosten: €12,50 per uur (100 uur = €1250,-)
 • Lesmethode:
  Bakker, A. (2008). AAP: Het Alfabetisering Anderstaligen Plan: Alfabetiseren in drie stappen. Amsterdam: Boom.Laan, S. (e.a.) (2002). Alfaflex. Helmond: ROC Ter AA. Combinatie van functionele en structuurmethode met aanvullende materialen onderverdeeld naar drie alfabetiseringsniveaus A, B en C.

  Leenders, E. & Zouw, K. van der (red.) Alfa. Leren lezen en schrijven in het Nederlands als tweede taal. Den Bosch: Malmberg.

  Tholen, B. (eindred.). Een zekere woordenschat, 7/43, De kop erop en Tempo. Utrecht: NCB.

Klik hier voor meer info

De cursus Alfabetisering bereidt de cursist voor tot het startniveau van de inburgeringscursus. De cursisten worden verdeeld in twee groepen. Enerzijds cursisten die twee jaar of minder onderwijs hebben genoten (de analfabeten). Anderzijds de cursisten die meer dan twee jaar onderwijs hebben genoten in het land van herkomst (andersalfabeten). Met de voortgangstoets Alfa van Cito wordt het niveau van de cursist gemeten (Alfa A, B of C). Daarna wordt een traject op maat aangeboden. In deze cursus komen alle onderdelen die noodzakelijk zijn om gealfabetiseerd te worden aan bod: Nederlands lezen, schrijven, spreken, en luisteren.Aan het einde van de cursus beheerst de cursist het Nederlands op niveau A1 en beheerst hij/zij het Nederlands voldoende om de inburgeringscursus niveau A2 te volgen.

Omdat wij maatwerk leveren is het moeilijk vooraf te zeggen wat de cursus kost. Het cursusgeld is afhankelijk van de duur van de cursus, het soort traject en welk examen u doet. Na het oriënterende gesprek ontvangt u een vrijblijvende prijsopgave op basis van de gemaakte keuze.
Financiering van de opleiding Inburgering, NT2 programma 1 en NT2 programma II via DUO is mogelijk omdat De Taalspecialisten BV werkt volgens de kwaliteitsrichtlijnen zoals deze zijn voorgeschreven door Blik op Werk. Ook als u particulier bent en nog wilt werken aan taalverbetering is het mogelijk om een lening te krijgen bij de DUO.

Op de site van de DUO kunt u kijken hoeveel u kunt lenen. Klik hier voor meer informatie over lenen.

Doe een gratis intakegesprek.

Bepaal uw startniveau tijdens het intakegesprek

Translate »