De Taal Specialisten
Samen taalbarrières doorbreken

Over ons

Alles start met taal! Een basisvoorwaarde om aan de maatschappij te kunnen deelnemen is de ontwikkeling van taalvaardigheid. Voor veel nieuwkomers is de Nederlandse taal een drempel om te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Taalverwering is dan ook een voorwaarde om succesvol deel te kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de arbeidskansen, vergroten sociaal netwerk, etc.

Daarom bieden wij een breed pakket aan cursussen aan (alfabetisering op verschillende niveaus, voorbereiding op het inburgeringsexamen en voor het Staatsexamen. Om het juiste instapniveau en de wensen te bepalen is een intakegesprek noodzakelijk. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de wensen en de mogelijkheden.

Daarnaast wordt een toets afgenomen om het instapniveau te bepalen en het beoogde eindniveau te bepalen. Een prettige leeromgeving met de juiste lesmaterialen is uiteraard een voorwaarde om het maximale uit jezelf te halen. Daarom maken wij gebruik van verschillende leermethodes. Iedere persoon en iedere groep is uniek. De docent kan hierop inspelen door de juiste lesmethode te hanteren die voorhanden zijn binnen het NT-2 onderwijs. In iedere les komen de onderdelen luisteren, spreken, lezen en schrijven aan bod. Ook wordt rekening gehouden met het leertempo. Ben je een snelle leerder dan word je in staat gesteld sneller je beoogde resultaat te behalen. Het doen van huiswerk is een voorwaarde om deel te nemen aan de groepslessen. Verder vinden wij het belangrijk dat cursisten naast het individueel leren ook in groepsverband kunnen werken. De lessen hebben daarom ook een interactief karakter.

Docenten
Wij hebben bevlogen docenten met ervaring. Tevens beschikken zij over het vereist NT2-certificaat. Onze docenten vinden het belangrijk dat er les gegeven wordt in een prettige setting binnen een veilige omgeving.

Tijdens de les
Tijdens de les verwacht de docent een actieve houding van de cursist. Het gebruik van mobiele telefoons in de lessen wordt afgeraden, ook voor vertaalwerk. Verder stimuleert de docent het spreken in het Nederlands. Op deze manier pak je de taal het snelst op.

Huiswerk en voortgang
Huiswerk maken is belangrijk voor de ontwikkeling van de cursist. De docent houdt dit bij en waar nodig krijgt de cursist gericht feedback en extra oefeningen. De richtlijn is 7 uur huiswerk te maken (inclusief e-learning van Taal Compleet). Gedurende de cursus wordt ook uw voortgang getoetst. Zo weet u wat uw vorderingen zijn, wat er nog nodig is om het gewenste niveau te behalen en wanneer u klaar bent voor het examen. Zo houden wij maar ook u zelf grip op uw leerproces.

Doe een gratis intakegesprek.

Bepaal uw startniveau tijdens het intakegesprek

Translate »